• Avrupa Konutları Residence Office, Ataköy 7.8.9.10 Kısım mah. No:8/1 Daire:39 Bakırköy/İstanbul
  • info@aksergroup.com

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Süreç İşleyişi

• Deprem Risk Raporu için gerekli evraklar Belediyeden temin edilir.
• Deprem Risk Raporu için Bakanlık lisanslı kuruluşa başvurulur.
• Bakanlık lisanslı kuruluş raporu hazırlar.
• Deprem Risk Raporu onay için İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müd. sunulur.
• Deprem Risk Raporu sonucu tapuya şerhini düşer.
• Kat malikleri 2/3 çoğunluk ile Bina Ortak Karar Protokolünü imzalar.
• Anlaşılamayan 1/3 kat malik mülkleri için Gayri M.Değer Tespiti ile satışı ya da kamulaştırılması yapılır.
• Yeni bina için belediyeden proje onayları alınır.
• Kentsel dönüşüm kira yardımı için İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müd. başvuru yapılır.
• Akser İnşaat tarafından maliklere sunulan projeler kapsamında inşaat başlar.
• Yapımı tamamlanan proje için belediyeden İskan alınır.
• Yeni bina tarafınıza teslim edilir.

Proje Bölümü